پیامی برای همه آن‌هایی که حرف می‌زنند و می‌نویسند
rahbar

این بیانات رهبر انقلاب مربوط به سخنان ایشان در تاریخ‌های ۱۴ خرداد ۸۹ (خطبه‌هاى نماز جمعه‌)، ۲ تیر ۸۹ (در دیدار اعضاى بسیجى‌ هیئت علمى دانشگاه‌ها) و ۱۹ اسفند ۸۹ (در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌) است. همچنین گزیده‌ی این سخنان در جزوه‌ی «ولایتمداری همیشه خوب نیست!» منتشر شده است.

این بیانات رهبر انقلاب مربوط به سخنان ایشان در تاریخ‌های ۱۴ خرداد ۸۹ (خطبه‌هاى نماز جمعه‌)، ۲ تیر ۸۹ (در دیدار اعضاى بسیجى‌ هیئت علمى دانشگاه‌ها) و ۱۹ اسفند ۸۹ (در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌) است.

همچنین گزیده‌ی این سخنان در جزوه‌ی «ولایتمداری همیشه خوب نیست!» منتشر شده است.

ویژه‌ها
رادیو