نسخه قابل چاپ «احمدی‌نژاد بدون روتوش» منتشر شد

نسخه قابل چاپ «احمدی‌نژاد بدون روتوش» در قطع A4 و مناسب برای چاپ به صورت دفترچه منتشر شد.

بدون روتوش/ نسخه قابل چاپ «احمدی‌نژاد بدون روتوش» در قطع A4 و مناسب برای چاپ به صورت دفترچه منتشر شد.

می‌توانید برای پاسداشت حقیقت و اخلاق این جزوه را چاپ و منتشر کنید. ممکن است پنج نسخه چاپ کنید و به دوستان‌تان بدهید و یا این که توان این را داشته باشید که در شمارگانی بالاتر تکثیر کنید و در دانشگاه یا مسجد محلتان به دست مردم برسانید.

شاید همان‌طور که سال ۸۴ مردم احمدی‌نژاد را بدون روتوش دیدند و پسندیدند، امروز نیز «احمدی‌نژاد بدون روتوش» را ببینند و بازبشناسند.

دانلود نسخه قابل چاپ جزوه

post-image22

ویژه‌ها
رادیو