برای پرهیز از افتادن در دام رسانه
نمایه نویسنده در شبکه‌های اجتماعی

این جزوه تذکری بود برای این نکته که همیشه مطالب و تحلیل‌هایی که بیشتر به آن پرداخته می‌شود لزوماً صحیح نیست و بنابراین در زمان مواجهه با این اخبار – برای پرهیز از افتادن در دام رسانه – باید بسیار محتاطانه عمل کردد.

بدون روتوش از نگاه دیگران: امیرحسین درخشانی* (فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران، فعال دانشجویی)

در شرایطی که بمباران اخبار و تحلیل‌های متفاوت، مجال بررسی واقع بینانه بسیاری از پدیده‌ها را از ما سلب کرده، نیاز به اطلاعات دست نخورده و مطابق با واقعیت بیش از پیش حس می‌شود.  بی روتوش (علیرغم ضعف‌هایی که داشت و بعضاً دلبستگی‌هایی که به دولت  نشان می‌داد)  در تلاش بود تا در این مسیر گام بردارد و با کنار هم قرار دادن وقایع مرتبط، به مخاطب فرصت فکر کردن و البته قضاوت کردن بدهد.
این جزوه تذکری بود برای این نکته که همیشه مطالب و تحلیل‌هایی که بیشتر به آن پرداخته می‌شود لزوماً صحیح نیست و بنابراین در زمان مواجهه با این اخبار – برای پرهیز از افتادن در دام رسانه – باید بسیار محتاطانه عمل کردد.
البته نکته دیگری که پس از خواندن مطالب جزوه خودنمایی می‌کند این است که مواضع دوپهلو و در برخی مواقع نسنجیده دولتی‌ها و البته عملکرد بسیار ضعیف رسانه‌ای دولت در دامن زده شدن به حاشیه‌ها و همچنین شکل گیری و تشدید فضای بداخلاقی نقش موثری داشته است.
در پایان باید گفت جای خالی برخی وقایع مهم و مبهم (که شاید وزنش از برخی مطالب پرداخته شده بیشتر باشد)  در بی روتوش خالی بود؛ از جمله: مسائل فراوان مرتبط با اطرافیان دولت؛ رحیمی و بقایی (فساد مالی و…) تغییر رئیس دانشگاه آزاد (جاسبی) و مسائلی که پیرامون ارتباط پشت پرده او و احمدی‌نژاد مطرح شد و…

*تصویر شهید باقری، نمایه نویسنده در شبکه‌های اجتماعی است.

ویژه‌ها
رادیو