تاریخ از احمدی‌نژاد بسیار خواهد نوشت
Photo1378

احمدی‌نژاد انقلابی در جمهوری اسلامی به وجود آورد؛ یک انقلاب گفتمانی. او ساز و کار قدرت در ایران را به هم ریخت . فقط کافی است نوع مواضع و تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در سال 84 و 92 را مقایسه کنیم ؛ تا دریابیم که احمدی‌نژاد چه تحول بزرگی پدید آورد. تاریخ بعدها از احمدی‌نژاد بسیار خواهد نوشت.از نوع مواجهه ما با او نیز.

بدون روتوش از نگاه دیگران: حامد رضایی (وبلاگ‌نویس، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران)

رتوش ها معمولا توی ذوق می‌زنند. آنقدر که حتی دیگر هیچ شباهتی به تصویر اصلی ندارند. حال فرقی نمی‌کند که تصویر را سفید و زیبا کرده باشد و یا سیاه و کریه. تصاویر روتوش شده مصنوعی‌اند و غیرقابل باور. فقط کافی است یک نفر تصویر واقعی را نشان دهد تا همه به بدلی بودن روتوش پی ببرند. نام احمدی‌نژاد در تاریخ خواهد ماند. چه بخواهیم و چه نخواهیم. با تمام انتقاداتی که به او وارد بود و هست. احمدی‌نژاد انقلابی در جمهوری اسلامی به وجود آورد؛ یک انقلاب گفتمانی. او ساز و کار قدرت در ایران را به هم ریخت . فقط کافی است نوع مواضع و تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ۹۲ را مقایسه کنیم ؛ تا دریابیم که احمدی‌نژاد چه تحول بزرگی پدید آورد. تاریخ بعدها از احمدی‌نژاد بسیار خواهد نوشت.از نوع مواجهه ما با او نیز.

ویژه‌ها
رادیو