برای بررسی واکنش‌ها به جزوهٔ «احمدی‌نژاد بدون روتوش»
بخش «از نگاه دیگران» راه‌اندازی شد
view

انتشار پرسرعت «احمدی‌نژاد بدون روتوش» در فضای مجازی و برخی مطبوعات با واکنش‌هایی همراه شد. به همین دلیل و برای بررسی دیدگاه‌های مختلف و نقدهای انجام شده حول این جزوه، بخشی جداگانه برای انتشار نظرات در نظر گرفته شد.

بدون روتوش/

بخش «از نگاه دیگران» در سایت بدون روتوش راه‌اندازی شد. این بخش به انعکاس نظرات گوناگون در خصوص جزوه‌ی «احمدی‌نژاد بدون روتوش» می‌پردازد.

جزوه‌ی احمدی‌نژاد بدون روتوش در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد. این جزوه به بررسی برخی اتهامات وارد شده به دولت احمدی‌نژاد و مرور تعدادی از دستاوردهای آن پرداخته است.

انتشار پرسرعت «احمدی‌نژاد بدون روتوش» در فضای مجازی و برخی مطبوعات با واکنش‌هایی همراه شد. به همین دلیل و برای بررسی دیدگاه‌های مختلف و نقدهای انجام شده حول این جزوه، بخشی جداگانه برای انتشار نظرات در نظر گرفته شد.

مطالب منتشر شده در این قسمت تنها برخی از نظراتی است که قابل دست‌یابی بوده‌اند. به علاوه علیرغم تبلیغات گسترده علیه دولت دهم به خصوص در موارد مطرح شده در این جزوه، انتقادات یا پاسخ‌هایی درا ین موارد انجام نشده است که در صورت وجود چنین نقطه نظراتی، انتشار آن‌ها در سایت بدون روتوش با اشتیاق صورت خواهد گرفت.

برای ارسال دیدگاه خود می‌توانید از طریق صفحه «تماس» اقدام نمایید.

ویژه‌ها
رادیو