بر خلاف ادعای مخالفان؛ دولت شعارهای انقلاب را زنده کرده است
افتخار به شعارهای انقلاب
Capture

رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با هیئت دولت دهم ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت گفتند «دولت در این ۸ سال توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد، به آن‌ها افتخار کند و آن‌ها را در جامعه مطرح کند.»

بدون روتوش/ رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با هیئت دولت دهم ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت گفتند «دولت در این ۸ سال توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد، به آن‌ها افتخار کند و آن‌ها را در جامعه مطرح کند.»

بخشی از بیانات رهبر در آخرین دیدار با هیئت دولت دهم:

یک نکته‌ى دیگر هم که در مورد این دولت در طول این هشت سال مورد نظرم بود و بارها هم به آن اشاره کردم، این است که این دولت بحمدالله توانست شعارهاى انقلاب را سر دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند. یکى از کارهاى مهمى که جبهه‌ى ضدانقلاب – چه انقلاب ما، و چه انقلابهاى دیگر – در طول تاریخ و در عرض دنیا داشتند و میکردند، این بوده است که سعى کنند ارزشهاى انقلاب را کمرنگ کنند. به اینجا هم محدود نمیشود؛ اول ارزشها را کمرنگ میکنند، بتدریج آنها را محو میکنند؛ اگر میدان پیدا کنند، آنها را تبدیل به ضدارزش میکنند؛ این کارى است که در دنیا معمول است؛ این را ما در تاریخ انقلابهاى دنیا مشاهده میکنیم؛ و در انقلابهائى هم که زمان خود ما – در طول این عمر طولانى‌اى که ما کردیم – دیدیم و خبر شدیم، این را مشاهده کردیم. جبهه‌ى مقابل انقلاب و ضدانقلاب، شعارهاى انقلاب را هرگز فراموش نخواهد کرد؛ یعنى میداند که در این رویاروئى، در این هماوردى، آن چیزى که توانست جبهه‌ى انقلاب را پیروز کند و جبهه‌ى ضدانقلاب را به هزیمت وادار کند، در درجه‌ى اول این شعارها بود؛ که هرچه شعارها پرمغز و جذاب و واقعى و براى مردم مفهوم و ملموس بود، کمک آن به پیشرفت انقلاب بیشتر شد. سعى میکنند این شعارها را بتدریج محو کنند، کمرنگ کنند.

* فایل صوتی منتشر شده توسط مرکز فرهنگی صهبا تهیه شده است.

ویژه‌ها
رادیو