برای این چیزها انقلاب شد؟!
picc

این خیلی مهم است. اصلا برای چی من و شما آمدیم در این مناصب؟ برای چی شما نماینده شدید؟ برای چی این آقا وزیر شده؟ برای چی بنده شدم نوکر ملت؟ به چه دلیل ما این‌جا حضور داریم؟ این نکته بسیار مهم است! هر روز باید یادآوری کنیم. این اگر گم بشود همه چیز از دست می‌رود.

بدون روتوش/ سخنان کوتاهی از دکتر احمدی‌نژاد در شکایت از رفتارهایی که با اصل انقلاب و دلیل پدید آمدن آن در تضاد و مخالفت است. دکتر احمدی‌نژاد در این سخنان در مذمت کسب منافع شخصی، ثروت اندوزی و فامیل‌‌سالاری و … هشدارهایی را مطرح می‌کند.

متن این سخنرانی:

«این خیلی مهم است. اصلا برای چی من و شما آمدیم در این مناصب؟ برای چی شما نماینده شدید؟ برای چی این آقا وزیر شده؟ برای چی بنده شدم نوکر ملت؟ به چه دلیل ما این‌جا حضور داریم؟ این نکته بسیار مهم است! هر روز باید یادآوری کنیم. این اگر گم بشود همه چیز از دست می‌رود. اصلا برای چی انقلاب شد؟ برای چی آمدیم در انقلاب؟ انقلاب درست شد ما یک حکومتی درست کنیم؛ با همدیگر حزب‌بازی در بیاوریم، بجنگیم، این آن را خراب کند؛ آن این را خراب کند؛ این بیاید سر قدرت آن بیاید سر قدرت؛ بکِش بکِش درست کنیم هر کسی هم رسید سر قدرت جیبش را پر کند و فک و فامیلش و ایل و تبارش را! بعد هم هزار جور مسائل فرعی درست کنیم کسی به این چیزها توجه نکند. برای این انقلاب شد؟؟ برای این انقلاب شد که بخش عمده‌ای از مدیران کشور از جنوب شهر بلند شوند از روستاها بلند شوند و از شهرهای دور بلند شوند بعد بشوند بالاشهرنشین تهرون؟ وقتی آمدند در مسئولیت دوزار نداشتند که در زندگی‌شان خرج کنند؛ بعد شدند میلیاردر و صاحب شرکت و کارخانجات و تجارت و … برای این‌ها انقلاب شد؟ برای این انقلاب شد که برای گرفتن پست‌ها و فلان، یا علی! بزن در سر و کلهٔ هم! دین و خدا و پیغمبر و مقدسات همه چیز را خرج کنیم. برای این‌ها انقلاب شده؟ به هر قیمت؟؟ یا انقلاب شده برای یک ماموریت الهی؟ انقلاب ما دنبالهٔ انقلاب پیامبر عزیز حضرت محمد مصطفی است …»

ویژه‌ها
رادیو